! ! , " " !

: . .

 

   

http://slovari.yandex.ru/~/%20/ 

: “ : . . ”


! .


 ( )
 ( )
( )
( )
, 15, .
.