! ! , " " !

                       

        http://slovari.yandex.ru/~// 

: “ ”


! .


 ( )
 ( )
( )
( )
, 15, .
.