! ! , " " !

6

 

!

6 , .

" , ",

.

2 ( )

 

4 .

 

http://metodisty.ru/m/files/view/zhdyreva_l-a-_den_narodnogo_edinstva_-obnovlennyi_variant 

 

 

1 17 - 50 .  

.

.

 

!

, 24, 25, 26

3 10 - 50. 

25 26

1 1. 

 

 

 

 

 

!

" " , 2 .

8 14 .

15  

, 15, .
.